สธ.ติดตามสถานการณ์การระบาดของ "โรคไข้หวัดนก"

สธ.ติดตามสถานการณ์การระบาดของ “โรคไข้หวัดนก”

นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้กล่าวถึงโรคไข้หวัดนกว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา ออกมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกเป็นรายแรกในรอบ 9 ปี ของประเทศกัมพูชานั้น กรมควบคุมโรค ได้ติดตามสถานการณ์อย่างไกล้ชิด และสั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ยกระดับการตรวจคัดกรองโรคในผู้เดินทาง โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กักกันโรคปศุสัตว์ ที่ด่านกักกันสัตว์ พรมแดนระหว่างประเทศที่พบการระบาดของไข้หวัดนก

ซึ่งโรคไข้หวัดนก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Influenza A) ที่พบในสัตว์ปีก เชื้อมีหลายสายพันธุ์ และบางสายพันธุ์ติดต่อสู่คนได้ เช่น H5 และ H7 สามารถพบเชื้อได้ในสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีก จากจมูก ปาก ตา และมูลของสัตว์ปีก ซึ่งอาการที่พบ ได้แก่ มีไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก ปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก และในบางรายอาจพบอาการท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง หรือชักเกร็งได้ ยังมีอาการอื่น ๆ ที่สามารถพบได้ เช่น เยื่อบุตาขาวอักเสบ อาการทางเดินหายใจส่วนต้นคล้ายไข้หวัดใหญ่ จนถึงปอดอักเสบเสียชีวิต

นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน

ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศไทย จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อรวม 25 คน (รายแรกในปี 2546 และรายสุดท้ายในปี 2549) มีผู้เสียชีวิต 17 คน ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ป่วยจากระบบการเฝ้าระวังฯ

นพ.ทวีชัย กล่าวว่า โรคไข้หวัดนกสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานเนื้อไก่ และไข่ที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย โดยห้ามนำไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกิน ล้างมือบ่อย ๆ หลังสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีกด้วยสบู่และน้ำ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายจำนวนมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบ

และต้องไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายออกมาจำหน่าย และให้ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจลำบาก หรือหอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ scapegoatwildernessoutfitters.com

แทงบอล

Releated