ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา-เอกชน จัดประชุมวิชาการ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลกำหนดให้ทุกภาคส่วนของสังคมเร่งพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน ภายใต้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมจะก้าวสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรภาคเอกชน

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มทร.กรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครปฐม มรภ.ราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย บริษัท ครีเอทแมคาโทรนิกส์ จำกัด หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ และแสดงนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การพัฒนาวิศกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 5-6 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“สำหรับการการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากนักวิชาการจะได้ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ และผลงานในมิติต่างๆ แล้ว ยังนับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการศึกษาจะได้นำผลผลิตด้านพัฒนาวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ผลงานของอาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแสดงพร้อมกันนั้น สมาคมเครื่องมือตัดไทย และสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ และผลผลิตทางวิศวกรรม จะได้นำผลงานส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางเทคโนโลยีให้กับประเทศมาร่วมในการจัดการแสดงด้วย” ดร.วัลลภ กล่าว

ดร.วัลลภกล่าวอีกว่า เพื่อให้การจัดโครงการในครั้งนี้สมบูรณ์ และเข้มข้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานยังได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ระบบการศึกษาและพัฒนาตามทิศทางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรม พร้อมการบรรยายทางวิชาการ อาทิ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น.ส.วรรณา ดุลยาสิทธิพร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ และนายวิทยา พลเพชร นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ scapegoatwildernessoutfitters.com

 

ufa slot

Releated